XXI Liceum

Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie

    Dokonując wyboru postaci, która patronowałaby naszemu gimnazjum, skupiliśmy się na osobach związanych z Tarnowem. Naszym założeniem było rozpropagowanie wśród młodzieży znajomości osób, które przyczyniły się do rozkwitu naszego regionu.

Na zajęciach wychowawcy przedstawili swym podopiecznym sylwetki kilku postaci.

Byli to: Roman Brandstaetter, Tadeusz Tertil, Wincenty Witos, Karol Kaczkowski, Józef Szujski, Bronisław Trzaskowski.

Po przeanalizowaniu w/w propozycji Grono Pedagogiczne wraz z uczniami przychylili się do wyboru na patrona szkoły katolickiego pisarza, poetę, dramaturga i tłumacza – Romana Brandstaettera.

Propozycję tę zaakceptowała również na swym posiedzeniu Rada Rodziców.

26 lutego 2002 r. Dyrekcja gimnazjum zwróciła się do Zarządu Miasta Tarnowa z prośbą o nadanie placówce imienia R. Brandstaettera, argumentując to następująco:

*Urodził się w Tarnowie i tu też spędził najlepsze lata swego dzieciństwa i wczesnej młodości.

*O naszym mieście pisał zawsze z miłością, widział jego urok, pamiętał o nim przez całe swoje życie („Bardzo krótkie opowieści”).

*Utwory tego poety poruszają problemy nurtujące człowieka żyjącego w XXI wieku.

* Poezja Romana Brandstaettera zawiera wartości uniwersalne, ponadczasowe, uczy tak potrzebnej we współczesnym świecie tolerancji.

* Był niezwykle wszechstronnie wykształconym człowiekiem; znamy go jako poetę, dramaturga, eseistę i tłumacza (nie tylko dzieł Szekspira, ale przede wszystkim Ewangelistów).


Realizujemy:

 Gimnazjum nr 11 

Szkołą Przedsiębiorczości

Fotoreportaż


Lekcje i dzwonki

1. 7:30 - 8:15

2. 8:20 - 9:05

3. 9:15 - 10:00

4. 10:10 - 10:55

5. 11:10 - 11:55

6. 12:05 - 12:50

7. 13:00 - 13:45

8. 13:50 - 14:35

9. 14:40 - 15:25

10. 15:30 - 16:15

Kontakt

XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe

ul. Szujskiego 15

33-100 Tarnów

tel/fax 14 627 85 45

           14 636 85 45

sekretariat@21los.tarnow.pl