XXI Liceum

Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie


1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

                                                                             4 września 2017 r.


2. Zimowa przerwa świąteczna:                          23 - 31 grudnia 2017 r.


3. Ferie zimowe:                                                  12 - 25 lutego 2018 r. 


4. Wiosenna przerwa świąteczna:                       29 marca - 3 kwietnia 2018 r. 


5. Egzamin gimnazjalny:

a) Część humanistyczna:                                    18 kwietnia 2018 r.

                                                                        z zakresu historii i wos godz. 9:00

                                                                        z zakresu języka polskiego godz. 11:00

b) Część matematyczo-przyrodnicza:                  19 kwietnia 2018 r.

                                                                        z zakresu przedmiotów przyrodniczych

                                                                        godz. 9:00

                                                                        z zakresu matematyki godz. 11:00

c) Część z języka obcego nowożytnego:              20 kwietnia 2018 r.

                                                                        na poziomie podstawowym godz. 9:00

                                                                        na poziomie rozszerzonym godz. 11:00


6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.


Ustalone dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   

29.09.2017 r. - Rajd Brandstaettera
22-24.11.2017 r. - próbne testy gimnazjalne dla klas III
22.12.2017 r. - Wigilie klasowe
18-20.04.2018 r. - egzaminy gimnazjalne (wolne dla klas I-II)
3 dni w marcu - rekolekcje WIelkopostne
02.05.2018 r. - święto Flagi Państwowej
01.06.2018 r. - dzień po Bożym Ciele


Zebrania z rodzicami i konsultacje:

12 września 2017 r. (zebrania dla wszystkich klas)
17 października 2017 r. (konsultacje dla klas I LO i II gimnazjum, zebrania dla klas III gimnazjum)
28 listopada 2017 r. (konsultacje dla wszystkich klas)
9 stycznia 2018 r. (konsultacje dla klas I LO i II gimnazjum, zebrania dla klas III gimnazjum)
8 lutego 2018 r. (zebrania dla wszystkich klas)
10 kwietnia 2018 r. (konsultacje dla klas I LO i II gimnazjum, zebrania dla klas III gimnazjum)
15 maja 2018 r. (zebrania dla wszystkich klas).


Wszystkie zebrania z rodzicami, oraz konsultacje odbywają się o godzinie 17:00.

Realizujemy:

 Gimnazjum nr 11 

Szkołą Przedsiębiorczości

Fotoreportaż


Lekcje i dzwonki

1. 7:30 - 8:15

2. 8:20 - 9:05

3. 9:15 - 10:00

4. 10:10 - 10:55

5. 11:10 - 11:55

6. 12:05 - 12:50

7. 13:00 - 13:45

8. 13:50 - 14:35

9. 14:40 - 15:25

10. 15:30 - 16:15

Kontakt

XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe

ul. Szujskiego 15

33-100 Tarnów

tel/fax 14 627 85 45

           14 636 85 45

sekretariat@21los.tarnow.pl